1/  Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày bàn giao sản phẩm. Trong thời gian bảo hành khách hàng có những quyền lợi sau:

  1.  

Xem các bài viết khác