TRƯỜNG XUÂN

NHÔM KÍNH - INOX - SẮT NGHỆ THUẬT

Báo giá sản phẩm inox

Báo giá sản phẩm inox

Báo giá sản phẩm inox (Áp dụng từ ngày 01/07/2018 cho đến khi có bảng báo giá mới ) TT Quy cách sản phẩm Đơn giá ĐVT Ghi chú Inox 201 Inox 304 1 Cửa cổng Inox, hoa cửa sổ 90.000 115.000 Kg   2 Lan can ban công, hàng rào Inox 550.000   820.000 Md

Read More