Thông tin bổ sung

Loại sắt

Sắt đặc vuông 14×14 hoặc Sắt tròn 14, Sắt đặc vuông 16×16 hoặc sắt tròn 16

tay vịn

Sắt, Gỗ

Sơn

Sơn phun, Sơn tĩnh điện