Thân cửa: Nhôm hợp kim 2 lớp A 6063 T5 + Độ dày<em>:</em> 1.0 - 1.1mm (+-5%) + Bề mặt sơn: Sơn Tiger Drylac, CH Áo + Mầu sắc : Cafe ( #3) + Lỗ thoáng: 5 x 50 x 30 mm hình thoi + Vật liệu ô lấy sáng: Polycarbonate (PC) + Thiết kế lấy sáng: Tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu

Thân cửa: Nhôm hợp kim 2 lớp A 6063 T5
+ Độ dày: 1.0 – 1.1mm (+-5%)
+ Bề mặt sơn: Sơn Tiger Drylac, CH Áo
+ Mầu sắc : Cafe ( #3)
+ Lỗ thoáng: 5 x 50 x 30 mm hình thoi
+ Vật liệu ô lấy sáng: Polycarbonate (PC)
+ Thiết kế lấy sáng: Tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu