Thông tin bổ sung

Loại sắt

Sắt đặc vuông 14×14, Sắt đặc tròn D14

Tay vịn

Gỗ, Lập là hoa văn